Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Wybór działki pod obiekt szklarniowy

Efektywność ekonomiczna obiektu szklarniowego zależy,, nie W tylko od warunków rejonu, lecz także od lokalnych warunków , środowiska, konieczne jest zatem przeanalizowanie następujących elementów.

Ukształtowanie i wielkość działki. Teren pod budowę obiek I tu szklarniowego powinien być równy, ponieważ — niezależnie od wielkości obiektu — wszystkie szklarnie muszą być posado­wione na jednym poziomie. Jakiekolwiek nierówności terenu zwiększają nakłady inwestycyjne o koszt niwelacji, która musi być przeprowadzona przed rozpoczęciem budowy. Ukształtowa­nie działki jest tym istotniejsze, im większą powierzchnię ma mieć planowany obiekt. Wyjątek stanowią szklarnie pojedyncze, wolno stojące, które mogą być zlokalizowane na terenie o nie-. wielkim skłonie południowym, tarasowo. Zaleta takiej lokalizacji przy najkorzystniejszym usytuowaniu osi szklarni wschód zachód polega na tym,, że szklarnie mniej cieniują się nawzajem podczas miesięcy zimowych, przy niskim kącie pa­dania promieni słonecznych. Spadek terenu nie może przekraczać o czyli 2,25°, aby funkcjonowanie wewnętrznej komuni­kacji w obiekcie nie było utrudnione. Przy tarasowym posado­wieniu szklarni korytarze komunikacyjne łączące poszczególne szklarnie mają posadzki ułożone ze spadkiem. Oczywiście teren o" innym kierunku spadku niż południowy musi być zniwelo­wany nawet przy budowie pojedynczych szklarni.